Tannedal Analys

Skapa ett konto

Eller logga in

För att uppfylla vårt avtal med dig så sparar vi information om dig som användare, och om andra användare som du bjuder in. Vi sparar datan som vi hämtar via de datakällor som du lägger till. Din data sparas i en separat databas från andra kunder. Vi lagrar all data i Sverige hos vår svenska serverleverantör, GleSYS. Vi skickar aldrig din data till någon tredjepart förutom GleSYS.